Bedankt voor je aanmelding!

Startdatum: vrijdag 21 mei, vervolgdata 4 juni en 18 juni. Zet dit direct in je agenda, dan heb je dat maar vast gedaan.

We zien elkaar snel, liefs Brenda

Tip: Maak alvast je profiel compleet, klik rechtsboven op @jouwnaam, hier kun je een foto of avatar toevoegen. Klik daarna op “Profiel” en dan “Edit profile”

Comment Rules

  • Please show respect to the opinions of others no matter how seemingly far-fetched.
  • Abusive, foul language, and/or divisive comments may be deleted without notice.
  • Each blog member is allowed limited comments, as displayed above the comment box.
  • Comments must be limited to the number of words displayed above the comment box.
  • Please limit one comment after any comment posted per post.