HL

Na een periode te hebben geschreven, groeide de behoefte naar feedback. Met de neus op mijn verhaal kwam ik niet vooruit en ik wilde vooral beter kunnen schrijven. De online lessen van de schrijfcursus waren boeiend en leerrijk. De andere deelnemers, feedback en literatuur waren meer dan ik hoopte. Ik zie uit naar een vervolg. De meerwaarde van de cursus kan tellen!

Comment Rules

  • Please show respect to the opinions of others no matter how seemingly far-fetched.
  • Abusive, foul language, and/or divisive comments may be deleted without notice.
  • Each blog member is allowed limited comments, as displayed above the comment box.
  • Comments must be limited to the number of words displayed above the comment box.
  • Please limit one comment after any comment posted per post.