Online schrijfcafé | los kaartje

Ja, ik koop een los kaartje voor het Online Schrijfcafé!

Misschien wil je het gewoon eens uitproberen, zo’n schrijfavond in het Online Schrijfcafé. Doen! Of ben je al eens eerder geweest en sluit je graag weer een keer aan. In beide gevallen: van harte welkom.

Regel hier eenvoudig je kaartje. Wij zetten je digitale barkruk vast klaar ♥


 

Comment Rules

  • Please show respect to the opinions of others no matter how seemingly far-fetched.
  • Abusive, foul language, and/or divisive comments may be deleted without notice.
  • Each blog member is allowed limited comments, as displayed above the comment box.
  • Comments must be limited to the number of words displayed above the comment box.
  • Please limit one comment after any comment posted per post.